Την δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στα νησιά της Περιφέρειάς προτείνει το περιφερειακό τμήμα του ΟΕΕ

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ 13ου ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Θέλοντας  να συμβάλουμε εποικοδομητικά στη συζήτηση που ξεκίνησε  για τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες παραθέτουμε  στη συνέχεια  ορισμένες από τις απόψεις μας    σχετικά   με  το νέο αυτό θεσμό.

Το Περιφερειακό Τμήμα Αν. Αιγαίου  στην πρόσφατη παρέμβασή του για την  καθιέρωση μόνιμα μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ  αναφέρθηκε  στην  σκοπιμότητα διερεύνησης  της  δυνατότητας  δημιουργίας  Ειδικής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) στα νησιά της Περιφέρειάς μας.

Με αξιοσημείωτη ταχύτητα  οι εκπρόσωποι του περιφερειακού  συνδυασμού «Συμπαράταξη Πολιτών»  και του Επιμελητηρίου διαπίστωσαν ότι ο στόχος της ανταγωνιστικότητας  είναι ανέφικτος   για τα νησιά μας  και  επομένως  η ιδέα  της δημιουργίας  ΕΟΖ  δεν είναι το κατάλληλο αναπτυξιακό υπόδειγμα  για την Περιφέρειά μας.

Φαίνεται πολύ πιθανόν ότι οι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων  δεν ασχολήθηκαν  ιδιαίτερα  με το θεσμό των ΕΟΖ , τις συνθήκες λειτουργίας τους  και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που αυτές μπορεί να δημιουργήσουν , όχι μόνο στον γεωγραφικό τους χώρο αλλά  και στο σύνολο της επικράτειας. Μια επαρκής ενημέρωση θα βοηθούσε να αντιληφθούν ότι τα αναπτυξιακά κίνητρα που προτείνουν για την Περιφέρεια  δεν αποτελούν παρά ένα μικρό μόνο μέρος  εκείνων  που θα περιλαμβάνονται  στην λειτουργία της ΕΟΖ. Ενδεικτικά και μόνο  αναφέρομε ότι στην δυνητική ΕΟΖ θα ισχύουν μεταξύ άλλων  και τα παρακάτω:

-Χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές  για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα

-Μειωμένοι ή και μηδενικοί  συντελεστές ΦΠΑ

-Απλούστευση τελωνειακών  διαδικασιών

-Λιγότερη γραφειοκρατία  με την απλούστευση  κυρίως της αδειοδότησης των επιχειρήσεων

-Πλήρης διασφάλιση  των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων  των απασχολουμένων  με πιθανή σύνδεση των αμοιβών με την παραγωγικότητα ,κ.α.

Δεν θα αναφερθούμε  αναλυτικά  στη λειτουργία των ΕΟΖ  θεωρούμε όμως χρήσιμο να  υπογραμμίσουμε  ότι οι ΕΟΖ γνωρίζουν μεγάλη άνθιση παγκοσμίως  και σύμφωνα με έγκυρα δημοσιεύματα   επτά στις δέκα χώρες  του κόσμου διαθέτουν τουλάχιστον μία  από τις 4300 ΕΟΖ.
Για τους λόγους που αναφέραμε και παίρνοντας υπόψη το χαμηλό επίπεδο  ανάπτυξης της Περιφέρειας, τη δημογραφική συρρίκνωση της, την απαράδεκτα υψηλή ανεργία αλλά και όλα τα μειονεκτήματα που απορρέουν  από τη νησιωτικότητα  πιστεύουμε ότι  αξίζει να  επιχειρήσουμε τη δημιουργία  ΕΟΖ στα νησιά μας ακόμη και αν η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος δεν είναι εξασφαλισμένη. Μια τέτοια προσπάθεια  θα μπορούσε να εκκινήσει με στόχο τη δημιουργία θεματικών  ΕΟΖ  που θα αξιοποιούσαν  τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε νησιού.

Μπαρούτης Παναγιώτης,

Πρόεδρος  13ου ΠΤ Ανατολικού Αιγαίου.