Χρηματοδότηση 7 μελετών για έργα στα οδικά δίκτυα των περιοχών Γέρας, Ευεργέτουλα και Μήθυμνας


Όπως ενημερώνει ο κος Βαλσαμιδης

Την πρόταση για την χρηματοδότηση 7 νέων μελετών για την ωρίμανση νέων έργων βελτίωσης - αναβάθμισης - κατασκευής νέων τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου στο νησί της Λέσβου, καταθέσαμε την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την χρηματοδότηση μελετών για την ωρίμανση έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 - 2027.

Τα έργα που προτείνονται, είτε έχουν περιληφθεί στα εγκεκριμένα ΣΧΟΟΑΠ των περιοχών αυτών (Δ.Ε. Γέρας, Δ.Ε. Ευεργέτουλα, Δ.Ε. Μήθυμνας), είτε είναι εναρμονισμένα στις γενικές αρχές του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία προϋποθέσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη περιοχών του νησιού, καθώς και στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας που αποτελεί βασική μας προτεραιότητα.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τις μελέτες:

1. Βελτίωση κατά τμήματα της Επαρχιακής Οδού Ντίπι - Παππάδος (Περιλαβάνεται και η κατασκευή της Παράκαμψης της Σκάλας Συκούντας και η κατασκευή της Παράκαμψης των Οικισμών της Γέρας)
2. Κατασκευή Παρακάμψεων Πλωμαρίου
3. Κατασκευή επαρχιακής οδού Ερεσού – Σιγρίου
4. Βελτίωση Επαρχιακής Οδού από διακλάδωση προς Σίγρι μέχρι Ερεσό και Σκάλα Ερεσού
5. Κατασκευή οδού Σκάλα Συκαμινέας - Εφταλού
6. Επαρχιακή Οδός Αχλαδερή - Σκάλα Βασιλικών - Σκαμνιούδι - Σκάλα Πολιχνίτου
7. Ολοκλήρωση Παράκαμψης Αγίας Παρασκευής