Δήμος Λέσβου: Δεν ευθυνόμαστε εμείς για τον δημοτικό φωτισμό που ανάβει 24ωρες το 24ωρο