Διπλώματα οδήγησης από τα 17 – Τι αλλάζει στις εξετάσεις

Διπλώματα οδήγησης με... εξ αποστάσεως εξετάσεις προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου.

Τα διπλώματα οδήγησης θα παρέχονται μετά από εξετάσεις που θα γίνονται με έναν εντελώς νέο τρόπο. Η τεχνολογία (μικρόφωνα και κάμερες) θα βοηθήσει να εξαλειφθεί το φαινόμενο του λαδώματος.

Κάπως έτσι στις αίθουσες εξέτασης θα υπάρχουν κάμερες και μικρόφωνα, όπως και στο όχημα όπου θα εξετάζεται ο υποψήφιος οδηγός.

Δικαίωμα απόκτησης διπλώματος θα έχουν οι υποψήφιοι από τα 17, αλλά θα μπορούν να οδηγούν μόνο με συνοδηγό.

Τα οχήματα εκπαίδευσης, αλλά και οι αίθουσες εκπαίδευσης για τα θεωρητικά μαθήματα θα πρέπει να έχουν και κάμερα και μικρόφωνο και το υλικό που θα καταγράφεται θα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο και θα παραδίδεται την ημέρα εξέτασης. Εάν το υλικό δεν παραδοθεί δεν θα μπορεί να γίνει και η εξέταση.

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εξέτασης μέσω κάμερας θα μεταδίδεται εικόνα όλων των εξεταζομένων ενώ θα καταγράφεται και ο ήχος από τον χώρο. Ταυτόχρονα με ειδικά μέσα θα υπάρχει “μπλοκάρισμα” στο σήμα των κινητών τηλεφώνων ή άλλων συσκευών.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης στο όχημα θα υπάρχει καταγραφή της εικόνας εντός και εκτός του οχήματος.

Κάθε υποψήφιος οδηγός θα υποβάλλεται πρώτα στη θεωρητική εξέταση και εφόσον επιτύχει, θα ακολουθεί η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, η οποία θα διενεργείται σε δύο στάδια που μπορούν να προγραμματίζονται και την ίδια ημέρα.

Το πρώτο στάδιο θα είναι η πορεία, ενώ στο δεύτερο θα εξετάζονται οι δεξιότητες των υποψηφίων.
Ο υποψήφιος θα εξετάζεται στο δεύτερο στάδιο μόνο εφόσον πετύχει στο πρώτο, ενώ αν αποτύχει στο δεύτερο θα επανεξετάζεται και στο πρώτο.

Η δοκιμασία προσόντων θα διενεργείται από έναν εξεταστή, ενώ δεν θα επιτρέπεται να βρίσκεται εντός του οχήματος ο εκπαιδευτής του υποψηφίου οδηγού.

Για την εξέταση όσων θέλουν να αποκτήσουν δίπλωμα δικύκλου, προβλέπεται στη μοτοσικλέτα να βρίσκεται μόνο ο υποψήφιος.

Πηγή: Εφημερίδα “Το Έθνος”