Ο.Ε.Ε 13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου «Να μονιμοποιηθούν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στο Β. Αιγαίο»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Είναι γνωστό  ότι  παρατάθηκε μέχρι τέλους  Ιουνίου 2019  η ισχύς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο. Η παράταση δόθηκε με αποκλειστική αιτιολογία  την μεγάλη πίεση που εξακολουθεί να ασκεί  στα νησιά αυτά η συνεχιζόμενη  προσφυγική-μεταναστευτική κρίση.

Προφανώς η προσφυγική-μεταναστευτική κρίση αποτελεί μια σημαντική  παράμετρο  που ήρθε να προστεθεί στα μειονεκτήματα  που αντικειμενικά  προκαλούνται από το νησιωτικό χαρακτήρα του νησιωτικού  μας συμπλέγματος.

 Αναγνωρίζοντας  τα προβλήματα  της νησιωτικότητας  και προκειμένου  αυτά να αμβλυνθούν, κατά το μέτρο του δυνατού,  η Ευρωπαϊκή Ένωση  εξέδωσε την Οδηγία 112/ΕΚ/2006 με την οποία  επιτρέπει την εφαρμογή διαφοροποιημένων συντελεστών ΦΠΑ σε μειονεκτικές περιοχές , όπως μεταξύ άλλων και  οι νησιωτικές, στο σύνολο  των γνωσιακών χωρών. Ήδη  μειωμένοι συντελεστές εφαρμόζονται σε νησιωτικές περιοχές  της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστρίας  και της Ισπανίας.

Το Περιφερειακό Τμήμα Αν. Αιγαίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου έχει  δώσει ένα μακροχρόνιο  και επίμονο  αγώνα για  την διατήρηση  σε μόνιμη βάση των μειωμένων συντελεστών  ΦΠΑ  δεδομένης της  σημαντικής  συμβολής τους  στην  προσπάθεια  οικονομικής σύγκλισης  της Περιφέρειάς μας με τις  περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Χώρας. Όμως η αποκλειστική σύνδεση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ  με το προσφυγικό-μεταναστευτικό  πρόβλημα και μάλιστα  με απαράδεκτες ποσοτικές ρήτρες, όπως ο μέσος αριθμός των φιλοξενουμένων  σε σχέση  με την επίσημη δυναμικότητα των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης , δεν μπορεί παρά να δημιουργεί σοβαρότατες ανησυχίες  για τη  μόνιμη διατήρηση  του  σημαντικού  αυτού μέτρου.
Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι οι μειωμένοι συντελεστές  ΦΠΑ είναι ένα από τα λίγα  μέτρα που ανταποκρίνονται στην συνταγματική  υποχρέωση της Πολιτείας  να παίρνει  υπόψη της νησιωτικότητα όταν νομοθετεί ή δρα κανονιστικά. Για αυτό  θεωρούμε επιτακτικό  το θέμα των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ να επανατοποθετηθεί στη βάση και τις αρχές  πάνω στις οποίες  στηρίχτηκε η  αρχική θεσμοθέτησή του. Οποιαδήποτε προβλήματα  προστίθενται διαχρονικά , όπως η παρούσα προσφυγική κρίση, δεν  είναι νοητό να αναιρούν τη φυσική σύνδεση  της νησιωτικότητας  με  τα μειονεκτήματά που αυτή συνεπάγεται. Είναι τερατώδης η σκέψη ότι με την εξάλειψη του προσφυγικού προβλήματος  εξαφανίζονται , ως δια μαγείας ,και τα προβλήματα  που προκαλούνται  από τη φυσική θέση των νησιωτικών περιοχών.

Εμείς θεωρούμε ότι  η άμβλυνση των συνεπειών της νησιωτικότητας  συνδέεται αδήριτα με την παροχή ισχυρών αναπτυξιακών κινήτρων  μεταξύ των οποίων  θα ήταν και μηδενικοί  ακόμη συντελεστές ΦΠΑ, καθώς και η γενναία μείωση της φορολογίας  φυσικών και νομικών προσώπων. Θεωρούμε, ακόμη, ότι δεν θα ήταν  άσκοπη η διερεύνησή της δυνατότητας  δημιουργίας  στα νησιά της Περιφέρειας μας Ειδικής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) με την αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση της  πλήρους κατοχύρωσης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων  των απασχολουμένων. Ο θεσμός των ΕΟΖ γνωρίζει μεγάλη άνθιση διεθνώς και συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη  των περιοχών αυτών   με ταυτόχρονη διάχυση των ωφελημάτων και στις υπόλοιπες περιοχές  του εθνικού χώρου.

Είναι προφανές ότι μόνο  η στιβαρή οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας μας  και γενικότερα των μειονεκτικών περιοχών μπορεί να αποτελέσει ένα στιβαρό

αποτρεπτικό παράγοντα στον εφιάλτη της δημογραφικής κατάρρευσης  και στο κύμα της μαζικής φυγής των νέων της Χώρας  προς αναζήτηση  ευνοϊκών προϋποθέσεων απασχόλησης στο εξωτερικό.

Θεωρούμε επιβεβλημένο να  προχωρήσει η Κυβέρνηση στην  τροποποίηση της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την παράταση  για ένα εξάμηνο των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ  και να συμπεριλάβει  τις συνταγματικές  πρόνοιες  για  την  άρση των συνεπειών της νησιωτικότητας.

Καλούμε ,τέλος, όλους τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς με τους οποίες  όλο αυτό το διάστημα συμπορευθήκαμε στον αγώνα να συστρατευθούν  μαζί μας με αμετακίνητο αίτημα την μονιμοποίηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στην Περιφέρεια μας.

Για το ΔΣ,
Ο Πρόεδρος,
Μπαρούτης Παναγιώτης.