Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκατάσταση τμημάτων του οδικού άξονα Θερμή – Μανταμάδος- Σημαντικές εργασίες στο δρόμο καρμανιόλα (pics)Σημαντικές εργασίες στο δρόμο καρμανιόλα


Ξεκίνησαν οι εργασίες για την βελτίωση - αποκατάσταση τμημάτων του οδικού άξονα Θερμή - Μανταμάδος, με πρώτη παρέμβαση την διαπλάτυνση της γέφυρας στην στροφή πριν από το Φυλάκιο της Προβοσκίδας, ένα σημείο με υψηλή επικινδυνότητα.

Όπως δήλωσε ο  Αντιπεριφερειαρχης κος Βαλσαμιδης: «Το έργο υλοποιείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συνεχίζουμε..»Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης – αποκατάστασης των οδών Θερμής – Μανταμάδου και Μανταμάδου – Κάπης – Πελόπης – Υψηλομέτωπου - Στύψης. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι:

Ασφαλτόστρωση κατά τμήματα της Επαρχιακής Οδού Θερμής – Μανταμάδου και Μανταμάδου – Κάπης – Πελόπης – Υψηλομέτωπου - Στύψης. Σε τμήματα της οδού θα γίνει απόξεση (φρεζάρισμα) του παλαιού ασφαλτοτάπητα και μετά ασφαλτόστρωση, ενώ όπου παρίσταται ανάγκη, πριν τη διάστρωση της στρώσης κυκλοφορίας, θα προηγηθεί ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.Επισκευή τμημάτων των ανωτέρω οδών, όπου έχουν εμφανιστεί ζυμώματα.

Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, όπου είναι απαραίτητο.

Στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Θερμής και στην περιοχή πριν τη διασταύρωση προς Σκάλα Νέων Κυδωνιών επί της 8ης Επαρχιακής οδού, θα γίνει επέκταση των υφιστάμενων τεχνικών ώστε να διαπλατυνθεί η οδός.

Διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση τμημάτων οδών που συμβάλουν με την επαρχιακή οδό.

Επένδυση πρανών με μεταλλικό πλέγμα σε τμήματα που κρίνεται απαραίτητο.

Τοποθέτηση – αντικατάσταση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης.

Διαγράμμιση οδοστρώματος.

Σημειακός καθαρισμός οχετών και άρση καταπτώσεων.

Κοπή θάμνων από τα ερείσματα των οδών που εξέχουν στο οδόστρωμα, καθώς και κλαδιών που εμποδίζουν την ορατότητα.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 12 μήνες.