Νέο Δ.Σ στους εθελοντές πυροσβέστες της Λέσβου


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Την  Παρασκευή 7-12-2018 το νέο Δ.Σ. που προέκυψε στις  εκλογές της 2-12-2018 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής.

Πρόεδρος:   Καμπάς Παναγιώτης                                                                                      Αντιπρόεδρος:    Γλιγλής Παναγιώτης                                                                                                      Γεν. Γραμματέας:   Γιουβανάκης Χαράλαμπος                                 
Ειδ. Γραμματέας:   Μαλλιαρός Δημήτριος                                                                                      Ταμίας:   Μιχαλέλης Ευστράτιος                                                                                        
Βοηθός Ταμία:  Μακρής Αναστάσιος                                                                                          
Έφορος δημοσίων σχέσεων:    Ψαραδέλης Γεώργιος                                                                                      
Έφορος πειθαρχικού:    Αγιακάτσικας  Ευάγγελος                                                           
Έφορος υλικού:  Βουνάτσος Ευάγγελος

                                                                      Για το Δ.Σ. 
      Ο Πρόεδρος                                                                              Ο  Γ. Γραμματέας 

Καμπάς  Παναγιώτης                                                              Γιουβανάκης Χαράλαμπος