Οδηγίες από το Λιμεναρχείο Μυτιλήνης για τους άνεργους ναυτικούς που δικαιούνται το Κοινωνικό Μέρισμα

Ανάμεσα στους δικαιούχους του Κοινωνικού Μερίσματος 2018 είναι και οι άνεργοι ναυτικοίΑνάμεσα στους δικαιούχους του Κοινωνικού Μερίσματος 2018 είναι και οι άνεργοι ναυτικοί οι οποίοι εκτός των άλλων κριτηρίων – προϋποθέσεων θα πρέπει μέχρι 30-11-2018 να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έξι (06) μήνες συνεχιζόμενης ανεργίας εντός του τρέχοντος έτους 2018.  Το Κεντρικό Λιμαναρχείο Μυτιλήνης , πρόκειται να υποβάλλει μέχρι αύριο 11-12-2018, πίνακα με τους εγγεγραμμένους στους καταλόγους της, ανέργους ναυτικούς, που πληρούν την προϋπόθεση αυτή.  Λοιπές προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία χορήγησης του Κοινωνικού Μερίσματος περιγράφονται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. 2/89388/ΔΛΓΚ/05-12-2018