Στην τελική ευθεία η επισκευή και συντήρηση του Αγροτικού Ιατρείου Βατούσας αξίας 50.000€

ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΑΤΟΥΣΑΣ


Στις 22 Ιανουαρίου 2018 δημοπρατείται από το Δήμο Λέσβου, το έργο επισκευής και συντήρησης του Δημοτικού κτιρίου που στεγάζει  το Αγροτικό Ιατρείο Βατούσας.

Ο προϋπολογισμός του εξαιρετικά αναγκαίου αυτού έργου ανέρχεται στα 50.000 Ευρώ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου.

Συγκεκριμένα, στο  κτίριο του Αγροτικού Ιατρείου Βατούσας που παρουσιάζει φθορές, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης ξύλινης στέγης, καθαίρεση αποσαρθρωμένων επιχρισμάτων και ανακατασκευή τους, εξωτερικοί και εσωτερικοί χρωματισμοί, αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων, καθώς και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτηθεί προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να απολαμβάνουν σύγχρονες και ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες.