Κλειστές οι ΔΟΥ της χώρας στις 2/1, 3/1 και 4/1/2019


Κλειστές οι ΔΟΥ της χώρας


Σύμφωνα με το έγγραφο 1190026 ΕΞ 2018, ενόψει της εφαρμογής της νέας οικονομικής ταξινόμησης εσόδων του λογιστικού σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης και για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό έγγραφο, ορίζεται ότι όλες οι Δ.Ο.Υ. της χώρας δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό, ούτε και εσωτερικές μηχανογραφικές εργασίες, που αφορούν στη βεβαίωση, στην είσπραξη, στη διαγραφή και στην επιστροφή φόρων, την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019, την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019 και την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019.

Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών, που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες και αφορούν στα συγκεκριμένα αντικείμενα εργασιών των Δ.Ο.Υ., παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/ ΠΟΛ.1101/19.3.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι οι υπόλοιπες συναλλαγές των ενδιαφερομένων με τις Δ.Ο.Υ. θα πραγματοποιούνται κανονικά, κατά τις ώρες εισόδου του κοινού.

Για την ενημέρωση των πολιτών και την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση αυτών, πρέπει να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης των Υπηρεσιών και θα αποσταλεί στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τη μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 1026062/13.3.2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Πηγή www.taxheaven.gr