Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλήρωσε τους αγρότες | Στους λογαριασμούς οι αγροτικές επιδοτήσεις 2018


Ως τα Χριστούγεννα η χορήγηση ήσσονος σημασίας στους αιγοπροβατοτρόφους της Λέσβου


Ξεκίνησαν οι πληρωμές άμεσων ενισχύσεων του 2018 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικού ύψους 878 εκατ. ευρώ, στους δικαιούχους παραγωγούς. Αφορούν στο υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, στο «πρασίνισμα» και στην ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρμόδιου οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ, καταβάλλονται σήμερα:

Σε 595.858 δικαιούχους, το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης συνολικού ύψους 323.511.303 ευρώ. Σημειώνεται ότι μαζί με την προκαταβολή που δόθηκε τον Οκτώβριο, το σύνολο της βασικής ενίσχυσης που έχει καταβληθεί στους Έλληνες γεωργούς για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης έτους 2018 ανέρχεται στο ποσό των 1,006 δισ. ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 14,5 εκ ευρώ, της αξίας των χορηγούμενων δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα έτους 2018.
Σε 597.321 δικαιούχους, η πράσινη ενίσχυση ύψους 525.823.405 ευρώ.

Σε 70.324 δικαιούχους, η ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ύψους 28.987.120 ευρώ.
Επιπλέον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά στην χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών 44.953 δικαιούχων με συνολικό ποσό ενίσχυσης 40,3 εκατ. ευρώ, ενώ έως τα Χριστούγεννα θα ολοκληρωθεί η χορήγηση ήσσονος σημασίας στους αιγοπροβατοτρόφους της Λέσβου (1,6 εκατ. ευρώ) και στους καπνοπαραγωγούς της ποικιλίας «Μπασμά» (8.3 εκατ. ευρώ).