Σε λειτουργιά από 01/01 το γραφείο επαναπροσδιορισμού της κτηματογράφησης για την περιοχή της ΓέραςΑπό την 1η του έτους θα λειτουργήσει γραφείο επαναπροσδιορισμού της κτηματογράφησης για την ευρύτερη περιοχή της Γέρας.


Το γραφείο του κτηματολογίου, που θα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας, στην περιοχή του Αγ. Θεράποντα, κρίνεται απαραίτητο, δεδομένης της πληθώρας των λαθών, των ανακριβειών και των παραποιήσεων που έχουν παρατηρηθεί στις αρχικές εγγραφές των ακίνητων

Δεδομένου ότι η διαδικασία κτηματογράφησης αποσκοπεί αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα, είναι λογικό και επιβεβλημένο, κάθε στοιχείο να είναι ακριβές και ν' ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. αν τα λάθη δεν διορθωθούν εντός των προθεσμιών, οι αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές, παράγουν αμάχητο τεκμήριο, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους.

Συνεπώς θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε κάθε περαιτέρω κίνηση και διαδικασία θελήσει να προχωρήσει ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης, ήτοι μεταβίβαση, πώληση, αγορά, ή αποδοχή από διαθήκη.

Πηγή Εφημερίδα Δημοκράτης