Δημιουργία τριδιάστατου μοντέλου της κατολίσθησης για το Πλωμάρι από την Ερευνητική Ομάδα του Τμήματος Γεωγραφίας του Παν. Αιγαίου (VID)


η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωγραφίας Καθηγητή Νικ. Σουλακέλλη ξεκίνησε την επιτόπια συλλογή στοιχείων την Κυριακή 25 Νοεμβρίου.


Μετά τις πρώτες πληροφορίες για τις καταπτώσεις βράχων που πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες του Σαββατου 24 Νοεμβρίου 2018 στο Πλωμάρι και τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν σε κτήρια της περιοχής, η Ερευνητική Ομάδα σε θέματα Φυσικών Κινδύνων και του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου βρέθηκε επί τόπου προκειμένου να συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για την κατάσταση και να διερευνήσει τα αίτια των καταπτώσεων.

Με βάση τα στοιχεία της πρώτης αυτοψίας η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωγραφίας Καθηγητή Νικ. Σουλακέλλη ξεκίνησε την επιτόπια συλλογή στοιχείων την Κυριακή 25 Νοεμβρίου.

Βασικός στόχος της ερευνητικής προσπάθειας είναι η δυναμική – διαχρονική παρακολούθηση της ζώνης των καταπτώσεων και της ευρύτερης πληγείσας περιοχής με την χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους μέσω της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων τριδιάστατης χαρτογράφησης.
Το αποτέλεσμα ήταν η κατασκευή του πρώτου τρισδιάστατου μοντέλου της 25ης Νοεμβρίου 2018 της περιοχής της κατολίσθησης:


Η κατασκευή του μοντέλου σε συνδυασμό με τις μετρήσεις υπαίθρου συμβάλει στον καθορισμό των αιτίων των καταπτώσεων. Ειδικότερα μετρήσεις έγιναν στις τεκτονικές επιφάνειες που οριοθετούν την περιοχή των καταπτώσεων οι οποίες οδήγησαν την κατάπτωση μεγάλων βραχωδών όγκων των μεταμορφωμένων πετρωμάτων της περιοχής.

Η έρευνα συνεχίζεται και θα περιλάβει γεωλογική – γεωμορφολογική, τεκτονική και τεχνικογεωλογική έρευνα καθώς και γεωτεχνική μελέτη σε συνεργασία και με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Για την Ερευνητική Ομάδα

Καθηγητής Νίκος Ζούρος
Καθηγητής Νίκος Σουλακέλλης
Μsc Γιώργος Γρημπιλάκος (Ερυνητής - Υποψήφιος Διδάκτορας)
Μsc Γιωργος Τάταρης (Ερυνητής - Υποψήφιος Διδάκτορας)
Eρμιόνη Παπαδοπούλου (Ερευνήτρια)