Αποστρατεύεται ο Αστυνομικός Δ/ντής Λέσβου Α. Στεφάνου- Στην θέση του ο Γεν. Περιφερειακός Αστυνομικός Δ/ντής Ντουρουντος Ε.

Στο πλαίσιο των κρίσεων στην Ελληνική Αστυνομία, από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος

21 Αστυνομικοί Διευθυντές προάγονται στο βαθμό του Ταξίαρχου για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, ενώ 27 αποστρατεύθηκαν, στο πλαίσιο των κρίσεων στην Ελληνική Αστυνομία, από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αρχηγού αντιστρατήγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου και τη συμμετοχή των αντιστρατήγων Μιχαήλ Καραμαλάκη και Ζαχαρούλας Τσιριγώτη.

Μετά τις κρίσεις που είχαμε ο Αστυνομικός Διευθυντής Λέσβου Ανδρέας Στεφάνου πήρε προαγωγή στο βαθμό του Ταξίαρχου αλλά αποστρατευτεί εντός 30 ημερών

Επίσης ο Ντουρουντος Ελευθέριος παραμένει ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου. 

Ενημερωθείτε εδώ: https://bit.ly/2zo6Nv2