Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Β.Αιγαίου για το ισχύον χωροταξικό που αφορά στις υδατοκαλλιέργειες στον Κόλπο Καλλονής

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις υδατοκαλλιέργειες:


Καταστροφικό το ισχύον χωροταξικό

Με πρωτοβουλία της περιφερειακής αρχής και μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Αδαμίδη, ο οποίος χαρακτήρισε καταστροφικό το ισχύον χωροταξικό που αφορά στις υδατοκαλλιέργειες, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε χθες ψήφισμα που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Την ανάγκη τροποποίησης του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού που αφορά στις υδατοκαλλιέργειες.

Την άμεση αναστολή του ισχύοντος καθώς και οποιασδήποτε ενέργειας σχετίζεται με αυτό.

Την εξαίρεση του κόλπου Καλλονής από το νέο χωροταξικό για τις υδατοκαλλιέργειες. Την τεκμηρίωση του υδάτινου πλούτου του κόλπου Καλλονής με επιστημονική μελέτη.

Τη συμμετοχή των επαγγελματιών αλιέων και των φορέων τους σε κάθε συζήτηση που αφορά γενικότερα θέματα υδατοκαλλιεργειών. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο επίσης με απόφασή του εξουσιοδότησε τον πρόεδρό του κ. Αλέξανδρο Ροδίτη για την αποστολή του ψηφίσματος αυτού στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Αδαμίδης για τον συντονισμό των απαραίτητων περαιτέρω ενεργειών.