Παρεμβάσεις από την Αντιδημαρχία Αυτεπιστασίας & Καθημερινότητας σε Βαρεια, Ξενια, Ταξιάρχες, Θερμή, Αλυφαντα και Μορια


με την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Γιάννη Αμπουλού


Συνεχίζοντας τις συστηματικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της βατότητας δρόμων και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, ο Δήμος Λέσβου και η Αντιδημαρχία Αυτεπιστασίας & Καθημερινότητας του Πολίτη, με την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Γιάννη Αμπουλού, προχώρησε στην τσιμεντόστρωση με οπλισμένο σκυρόδεμα τμημάτων δημοτικών δρόμων στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στις περιοχές Βαρειά, Ξενία, στους Ταξιάρχες, καθώς και στην Δημοτική Κοινότητα Μόριας, υλοποιώντας σχετικά αιτήματα των κατοίκων.

Στη Μόρια πραγματοποιήθηκαν, επίσης, εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας οι οποίες συνεχίζονται αυτό το χρονικό διάστημα στις περιοχές της Θερμής και των Αλυφαντών.

Εξάλλου, από συνεργεία της ίδιας Αντιδημαρχίας και με στόχο την διευκόλυνση της διέλευσης των περιοίκων εκτελούνται επισκευαστικές εργασίες σε πεζοδρόμια της Μυτιλήνης και συγκεκριμένα στην οδό Γυμνασιάρχου Δαυίδ, στη Χρυσομαλλούσα.