50.000€ σε 4 Προνοιακά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου- Ούτε 1€ σε ίδρυμα της Λέσβου


Επιχορηγήσεις 6,5 εκατ. ευρώ σε 118 Προνοιακά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. σε 7 Περιφέρειες της χώρας


Σύμφωνα με την ανακοίνωση επιχορηγούνται ιδρύματα σε Σάμο και Χίο ενώ στην Λέσβο δεν υπάρχει στην λίστα ούτε ένα.

Με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θ. Φωτίου, εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις 6,5 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 118 Προνοιακών  Ιδρυμάτων  (Ν.Π.Ι.Δ) σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται 58 Ιδρύματα στην Περιφέρεια Αττικής με 4.398.644 ευρώ, 14 Ιδρύματα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 555.000 ευρώ, 23 Ιδρύματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 1.100.000 ευρώ, 9 Ιδρύματα στη Στερεά Ελλάδα με 70.000 ευρώ, 7 Ιδρύματα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με 160.000 ευρώ, 4 Ιδρύματα στο Βόρειο Αιγαίο με 50.000 ευρώ και 3 Ιδρύματα στην Περιφέρεια Ηπείρου με 140.000 ευρώ.
Η κ. Φωτίου δήλωσε:

«Στηρίζουμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα τα Ιδρύματα ΝΠΙΔ τα οποία παραλάβαμε σε δεινή οικονομική κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης. Καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια ώστε να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα και ελλείψεις.

Οικονομικά, υποστηρίζουμε με τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις  τα Ιδρύματα αυτά για να συνεχίσουν να παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Θεσμικά, για πρώτη φορά, ολοκληρώνεται η υποχρεωτική ψηφιακή καταγραφή όλων των στοιχείων των 1600 και πλέον Ιδρυμάτων, ενώ εντός του 2018 φέρνουμε νέο νόμο-πλαίσιο στη Βουλή που θα ρυθμίζει τα διοικητικά, τα λειτουργικά και τα χρηματοδοτικά ζητήματα των Ιδρυμάτων αυτών, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις διέπονται από νόμους του 1914».

Επισυνάπτονται πίνακες με τα Ιδρύματα που επιχορηγούνται ανά Περιφέρεια.
ΕΤΟΣ 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΦΟΡΕΙΣ
ΠΟΣΑ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ-ΘΡΑΚΗΣ
7
160.000
ΑΤΤΙΚΗΣ
58
4.398.644
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
4
50.000
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
14
555.000
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
3
140.000
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23
1.100.000
ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
9
70.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΩΝ
118
ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ
6.473.644

ΦΟΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΑ
1
ΕΥΓΗΡΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
10.000
2
ΜΕΛΙΣΣΑ – ΣΥΛΛ.ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΥ
20.000
3
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
10.000
4
ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΧΙΟΥ
10.000
50.000