4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη


Διεξήχθη χτες στη Μυτιλήνη η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.


Στη συνεδρίαση παραβρεθήκαν οι Πανταζάτος Παναγιώτης - Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής -Αναπληρωτής Επικεφαλής Μονάδας της Ε.Ε., Μπανάβα Έλενα -  Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μπακοπούλου Αναστασία - Στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, και ως εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων οι Γιώργος Λογοθέτης και Άννα Μπουτσιούκου,  καθώς και 34 μέλη- εκπρόσωποι των φορέων της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε ενημέρωση από τα στελέχη της Διαχειριστικής για το σύνολο του Προγράμματος και εξειδικευμένη παρουσίαση για τους τομείς που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαχείριση των υδάτων, στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) και στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ).

Η πορεία του Προγράμματος ακολουθεί τον προγραμματισμό όπως αυτός είχε προσδιοριστεί κατά την Τρίτη Επιτροπή Παρακολούθησης που είχε διεξαχθεί στη Μυτιλήνη τον Ιανουάριο του 2017. Απολογιστικά η εικόνα έχει ως εξής:ΕΤΠΑ

ΕΚΤ
Ποσά
%
Ποσά
%
Προϋπολογισμός
287,8 εκ

41,08 εκ

Εξειδίκευση
341,5 εκ
127%
23,3 εκ
57%
Ενεργοποίηση
250,3 εκ
93%
16,5 εκ
40%
Εντάξεις
216,7 εκ
75%
12,3 εκ
30%
Συμβάσεις
71,6 εκ
27%
10,2 εκ
25%
Δαπάνες
37,6 εκ
14%
6,28 εκ
15%

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν επιβεβαιώθηκε η καλή πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, οι δράσεις του οποίου καλύπτουν τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς τομείς και το σύνολο των νησιών της Περιφέρειας.

Από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημάνθηκε ότι η υλοποίηση του Προγράμματος σε συνδυασμό με την αναθεώρησή του, οδηγεί στην επίτευξη του ενδιάμεσου στόχου του πλαισίου επίδοσης και την εισροή επιπλέον πόρων 6% στο Πρόγραμμα.

Στην εισήγησή της η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, μεταξύ άλλων, σημείωσε:

«Όπως φαίνεται από την πορεία των εντάξεων έργων και δράσεων, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σήμερα βρίσκεται στη 2η θέση σε επίπεδο χώρας και αυτό παρά τα γνωστά σε όλους προβλήματα της νησιωτικότητας και της ελλιπούς στελέχωσης, ιδίως σε εξειδικευμένο προσωπικό, των υπηρεσιών των τοπικών φορέων.

Η προσήλωση στον στόχο της βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων και οι συντονισμένες προσπάθειες τόσο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, όσο και των φορέων υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος, οδηγούν στην επίτευξη των βασικών στόχων αυτής της Προγραμματικής Περιόδου και στην εισροή επιπλέον πόρων.

Η επικέντρωση των προσπαθειών όλων μας στην ταχύτερη υλοποίηση των ενταγμένων έργων, αλλά και της συνδυαστικής αξιοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από εθνικούς πόρους της Περιφέρειας, βελτιώνει καθημερινά τις υποδομές και την ποιότητα ζωής στα νησιά μας και δίνει τη δυνατότητα ωρίμανσης έργων ενόψει της νέας περιόδου. Ιδιαίτερη προσοχή έχουμε δώσει στα μικρά νησιά, ώστε μέσα από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις να υλοποιηθούν σημαντικά έργα υποδομής, όπως το λιμάνι στους Φούρνους και ο βιολογικός των Ψαρών.

Αυτό που κάθε φορά γίνεται με κόπο και επιμονή, είναι ταυτόχρονα η προϋπόθεση ώστε να υπάρξει πάντα μία επόμενη φάση μέσα στη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης της ζωής στον τόπο μας.

Το ξεκίνημα της προετοιμασίας για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο, με δεδομένο τον διπλασιασμό των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αποτελεί τη νέα μεγάλη πρόκληση, στην οποία οφείλουμε να ανταποκριθούμε με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες και τις ρεαλιστικές αναπτυξιακές δυνατότητες του κάθε νησιού».