Έγκριση του προϋπολογισμού για το 2019 και 46 θέματα ημερήσιας διάταξης στο σημερινό διπλό Δημοτικό συμβούλιο Λέσβου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 21ΗΣ ΚΑΙ 22ΗΣ- ΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ 


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 και 159 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ώρα 7:30μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

           
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
  1.  
Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2019
Αντιδήμαρχος     κ. Τσουπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ώρα 6:00μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
1.       
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
2.       
Προικοδότηση από το κληροδότημα ΕΛΒΙΡΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ – Μυτιλήνη                 (Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων για έγκριση)
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
3.       
Καταβολή και ύψος εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και αποζημίωση Μελών του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, σύμφωνα με την ΚΥΑ42188/08-07-2018 (ΦΕΚ.470/20-08-2018 τεύχος ΥΟΔΔ)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
4.       
Α) Έγκριση διενέργειας προμήθειας οχημάτων εκχιονισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λέσβου, Β) έγκριση της υπ’ αριθμό 158/2018 τεχνικής μελέτης
5.       
Εκτέλεση εργασιών με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ»
6.       
Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μυτιλήνης στην περιοχή «Επάνω Σκάλα» στο Ο.Τ. Γ419 (αίτημα Μαρίας & Νικολάου Κόρακα), σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 98/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
7.       
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης ποσού 35.000,00 € από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
8.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 361/2018 Απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» που αφορά: «9η τροποποίηση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικον. έτους 2018»
9.       
Εξέταση αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, για αποχαρακτηρισμό εκτάκτων επιχορηγήσεων
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
10.  
Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου για το έτος 2019
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
11.  
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 20/2018 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής
12.  
Έγκριση δαπανών επέκτασης δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ (Α.Π. 50194/5-11-2018)
13.  
Παραλαβή & έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια της μελέτης «Ποδηλατόδρομος Σουράδα - Νεάπολη» και αφορά την αδειοδότηση του έργου «Ανάπλαση και διαμόρφωση παραλιακής ζώνης (έργα προστασίας ακτής – ποδηλατόδρομος – πεζόδρομος) στο τμήμα Σουράδα – Νεάπολη – Αεροδρόμιο Δήμου Λέσβου»
14.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» (2017)
15.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ, ΠΕΤΡΑΣ, ΜΗΘΥΜΝΑΣ)» (2017)
16.  
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (μειωτικού-τακτοποιητικού) και χορήγηση 1ης παράτασης χρόνου της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12-6-2017 ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛ ΓΕΡΑΣ»
17.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας Μυτιλήνης»
18.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΝΑ ΛΕΣΒΟΥ»
19.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσεων και εργασιών υποδομής για τη στέγαση λυομένων κατασκευών για τη στέγαση τμημάτων σχολείων του Δήμου Λέσβου μέχρι την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017»
20.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματική κατασκευή νέων βάσεων και συμπληρωματικές εργασίες υποδομής προκατασκευασμένων οικίσκων για τις ανάγκες σχολικών μονάδων του Δήμου Λέσβου που υπέστησαν ζημιές από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12/6/2017»
21.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ»
22.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΟ»
23.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 135/2018 μελέτης για την εργασία «Άρση καταπτώσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου στη ΔΕ Ερεσού Αντίσσης»
24.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄ αριθμού 133/2018 μελέτης για την εργασία «Άρση καταπτώσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου στη ΔΕ Πλωμαρίου»
25.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 114/2018 μελέτης για την εργασία: «Άρση καταπτώσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 στην ΔΕ Μανταμάδου», αναδόχου Σαράντη  Προκοπίου
26.  
Χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη σεισμική δόνηση της 12ης Ιουνίου 2017 και άρση επικινδυνότητας στο αρδευτικό δίκτυο Βασιλικών»
27.  
Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στο Νεκροταφείο Βασιλικών»
28.  
Έγκριση παράτασης της προμήθειας με τίτλο: «Παράταση Προμήθειας Λαμπών και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις της Νεάπολης και λοιπών χώρων Δήμου Λέσβου»
29.  
Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»
30.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Τοιχίου αντιστήριξης εντός οικισμού Λουτροπόλεως Θερμής λόγω του κατεπείγοντος»
31.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λέσβου»
32.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Φθορών Πλακοστρώσεων Οικισμών και Πόλεων ΒΔ Λέσβου»
33.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση του χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση Ουτζά -Λεμονού της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου του Νομού Λέσβου»
34.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Πλακόστρωση Πεζοδρομίου Βατερών»
35.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου Παρακοίλων – Εξωτερικά Δίκτυα»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
36.  
Έγκριση 68ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
37.  
Έγκριση 70ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
38.  
Έγκριση 71ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
39.  
Έγκριση 72ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
40.  
Έγκριση 73ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
41.  
Έγκριση αλλαγής τίτλου του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
42.  
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών: α) Παροχής ιατρικών υπηρεσιών στους εργαζομένους του Δήμου και β) Τεχνικής υποστήριξης υποδομών πληροφορικής του Δήμου
43.  
Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών: α) Προμήθειας προγραμμάτων Η/Υ, λειτουργικών συστημάτων, εγκατάσταση νέου λογισμικού κ.λ.π. και β) Συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρα Δημοτικού Καταστήματος Πλωμαρίου
44.  
Απ’ ευθείας εκποίηση οικοπέδων Δαφίων σε άστεγους δημότες – Εξέταση του αρ. πρωτ. 2073/17-1-2017 αιτήματος του Γεωργίου ΚΑΝΟΓΛΟΥ,  που αφορά σε αποποίηση δικαιώματος ωφελούμενου για το οικόπεδο υπ’ αριθμ. 12Β στον ομώνυμο οικισμό και σε διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής
45.  
Διαγραφή οφειλών για μισθώματα ιατρείου Πλαγιάς της Δ.Ε. Πλωμαρίου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
46.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου