Έναρξη αιτήσεων Β’ κύκλου κινητικότητας 2018 για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

κάλυψη  θέσεων μέσω μετατάξεων και αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  είναι ένας από τους 165 φορείς της χώρας των οποίων εγκρίθηκε το αίτημα για την κάλυψη  θέσεων μέσω μετατάξεων και αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων.

Μόλις την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 ανακοινώθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (http://apografi.gov.gr/και στο πλαίσιο της β΄ φάσης της Κινητικότητας σαράντα (40) θέσεις προσωπικού προς μετάταξη καθώς και 18 θέσεις προς απόσπαση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ποικίλων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων.


Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μετάταξη/ απόσπαση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην εφαρμογή του Υπουργείου έως και την Τρίτη 13/11/2018.