Υγειονομικοί φορείς της Λέσβου: «Η εποχική γρίπη είναι μία ίωση που μπορεί να προσβάλλει τον καθένα… τρόπος πρόληψης ο εμβολιασμός» (PIC)

Το παρακάτω συνυπογράφουν σύσσωμοι οι υγειονομικοί φορείς της Λέσβου:

Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου
Φαρμακευτικός Σύλλογος Λέσβου
Διεύθυνση Υγείας Περιφέρειας Β. Αιγαίου

Η γρίπη είναι μία ίωση που μπορεί να προσβάλλει τον καθένα.

Η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης συνήθως αρχίζει να αυξάνεται κατά́ τον Ιανουάριο, ενώ́ κορυφώνεται κατά́ τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο. Από αυτούς που θα νοσήσουν κάποιοι θα την περάσουν ελαφρά κάποιοι πιο βαριά, κάποιοι θα νοσηλευθούν και κάποιοι θα πεθάνουν. Αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι ηλικιωμένοι, τα νεογνά και όσοι έχουν προβλήματα υγείας.
Τα αντιβιοτικά δεν έχουν καμία δράση στη γρίπη.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό́ εμβόλιο, το οποίο, όταν χορηγηθεί́ σωστά́ και έγκαιρα, καλύπτει σε υψηλό́ ποσοστό́ και προφυλάσσει από́ τη μετάδοση του ιού́ της γρίπης.


Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι μεγαλύτερη στους νέους και υγιείς και μικρότερη στους ηλικιωμένους και με προβλήματα υγείας. Για αυτό το λόγο ο εμβολιασμός δεν είναι ατομική μόνο υπόθεση αλλά ένας τρόπος να προστατεύσουμε τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας όπως είναι οι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι και τα νεογνά.

Το αντιγριπικό́ εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν την έναρξη της συνήθους περιόδου εμφάνισης της έξαρσης των κρουσμάτων γρίπης, δεδομένου οτι απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης. Ο Νοέμβριος είναι ο καταλληλότερος μήνας.
Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συνίσταται σε όλα τα άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 6 μηνών (εφόσον το επιθυμούν) και περιλαμβάνει 1 μόνο δόση του εμβολίου.

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό́ ο αντιγριπικός εμβολιασμός να εφαρμόζεται σε άτομα (ενήλικες και παιδιά́) που ανήκουν στις καλούμενες ομάδες αυξημένου κίνδυνου.

Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου είναι οι εξής:

1. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγειάς

2. Άτομα ηλικίας 60 ετών και ανώ

3. Παιδιά́ και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσοτέρους από́ τους παρακάτω
επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

• Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες
• Καρδιακή́ νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές
• Ανοσοκαταστολή (κληρονομική́ ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας).
• Μεταμόσχευση οργάνων
• Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες)
• Σακχαρώδη διαβητη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό́ νόσημα
• Χρόνια νεφροπάθεια

4. Νευρομυϊκά νοσήματα
5. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης
6. Λεχωίδες και Θηλάζουσες
8. Παχύσαρκα άτομα
9. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια
10. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.
11. Οι κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.).
12. Επαγγελματίες όπως πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, κτηνίατροι, εκτροφείς, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πουλερικά.

Το αντιγριπικό εμβόλιο συνταγογραφείται για όλες τις ομάδες υψηλού κινδύνου και ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει εξολοκλήρου την αξία του (άνευ συμμετοχής) σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους
ü Εμβολιαστείτε έγκαιρα για την εποχική γρίπη
ü Προστατεύστε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας
ü Μη καταναλώνετε άσκοπα αντιβιοτικά