ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπή υδροδότησης στις οδούς Κρήνης, Ηλιοπούλου, Αγίου Νικολάου, Προύσης και Κορνάρου & πάροδοι στην Μυτιλήνη

από 08:00 π.μ έως 15:00 μ.μ

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι σήμερα Παρασκευή 5-10-2018 θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης από 08:00 π.μ έως 15:00 μ.μ σε τμήματα του Συνοικισμού λόγω σύνδεσης του νέου δικτύου ύδρευσης στην οδό Μυρίνης.

Οι οδοί που θα επηρεαστούν  είναι:

Κρήνης
Ηλιοπούλου
Αγίου Νικολάου
Προύσης
Κορνάρου & πάροδοι

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 22510 24444.
    
Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης.