Στην Μυτιλήνη ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης- Η συνάντηση με την Περιφερειάρχη


Εφ’ όλης της ύλης συνάντηση Καλογήρου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου συναντήθηκε χθες στο γραφείο της στη Μυτιλήνη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χαράλαμπο Κασίμη και τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) κ. Νίκο Μανέτα. Στη συνάντηση μετείχαν, επίσης, ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής του Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Γιώργος Πλακωτάρης, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Ευστράτιος Ψαριανός και ο Προϊστάμενος της ΔΑΟ Λέσβου κ. Γιώργος Λαγουτάρης.

Αρχικά, ζητήθηκε η χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) πιλοτικού προγράμματος για την αποκατάσταση της ισορροπίας στον κόλπο Καλλονής της Λέσβου. Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία ύπαρξης διαθέσιμων πόρων για τα μέτρα 3.1 και 4.1 που αφορούν επιδοτήσεις για εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών (επιδοτήσεις μηχανών, οργάνων και εργαλείων), καθώς και του μέτρου 6.1 για τις αποσύρσεις σκαφών και ενίσχυσης δράσεων για την αξιοποίησή τους ως μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για τον τομέα της αλιείας, όπως είπε η κα. Καλογήρου, σημαντικό ζήτημα είναι η άμεση ενεργοποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, ώστε να μπορούν να αποζημιώνονται μέσα από το ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα και να χρηματοδοτούνται οι αλιείς για ζημιές που υφίστανται από θαλάσσιους θηρευτές (δελφίνια, φώκιες, χελώνες κλπ), θαλάσσιες ρυπάνσεις, εμφάνιση τοξικού πλαγκτόν, εμφάνιση βαρέων μετάλλων (π.χ. κάδμιο),  ζήτημα το οποίο η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ήδη θέσει στον αρμόδιο Επίτροπο Αλιείας κ. Βέλα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η Περιφερειάρχης έθεσε το σοβαρό ζήτημα της αναγκαιότητας της αύξησης του προϋπολογισμού των ειδικών μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που αφορούν στις χρηματοδοτήσεις αναπτυξιακών έργων του πρωτογενούς τομέα των νησιών μας.

Συγκεκριμένα, στο μέτρο 4.1 ο προϋπολογισμός σήμερα είναι 16,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί είναι πάνω από τα 80 εκατομμύρια ευρώ, με δικαιούχους κυρίως νέους σε ηλικία παραγωγούς. Το μέτρο αφορά χρηματοδοτήσεις Σχεδίων Βελτίωσης αγροτικών εγκαταστάσεων, δηλαδή για ίδρυση και εκσυγχρονισμό:

Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (κτίρια, σύγχρονα μηχανήματα).
Εργαστηρίων μελισσοκομίας.
Εξοπλισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων (θερμοκηπιακές μονάδες, αγροτικές αποθήκες, γεωργικά μηχανήματα).

Στο μέτρο 4.2 ο προϋπολογισμός σήμερα είναι μόνο 1,46 εκατομμύρια ευρώ. Το μέτρο αφορά χρηματοδοτήσεις μονάδων τυποποίησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, για τις οποίες υπάρχει αυξημένη ζήτηση, όπως:

Εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείων.
Ίδρυση και εκσυγχρονισμό οινοποιείων.
Ίδρυση και εκσυγχρονισμό τυροκομικών μονάδων.
Τυποποιητήρια μελισσοκομίας.
Ίδρυση και εκσυγχρονισμό σφαγείων και μονάδων τυποποίησης προϊόντων κρέατος.
Εμπορικών δραστηριοτήτων του τομέα των ζωοτροφών.
Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών.

Η Περιφερειάρχης απευθυνόμενη προς τον Γενικό Γραμματέα είπε: «Αντιλαμβάνεστε ότι οι προϋπολογισμοί αυτοί είναι απολύτως ανεπαρκείς για να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Δεδομένου, επίσης, ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ήδη χρηματοδοτήσει και εκπονούνται εξειδικευμένες έρευνες για την ανάδειξη και ταυτοποίηση των υψηλής ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων των νησιών, είναι απολύτως απαραίτητο στην παρούσα φάση να δοθούν κίνητρα για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να δοθεί υπεραξία στα παραγόμενα προϊόντα που κατ’ επέκταση θα οδηγήσει στην ανάπτυξη στα νησιά μας. Αν αυτή τη χρονική στιγμή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό, θα χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία σε μια συγκυρία που περισσότερο παρά ποτέ την έχει ανάγκη το Βόρειο Αιγαίο». 

Τέλος, η Περιφερειάρχης έθεσε και το θέμα της ανάγκης χρηματοδότησης αναδασμών και τόνισε τη σημασία τους για την αγροτική ανάπτυξη και τη μετάβαση του αγροτικού τομέα στις συνθήκες της σύγχρονης εποχής.