Πρότυπη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και άρδευσης καλλιεργειών στην Άντισσα- Τεχνική επίσκεψη από ομάδα εταίρων στο χώρο

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος HYDROUSA


Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος HYDROUSA το οποίο συντονίζει η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Λέσβου ως εταίρος του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί τεχνική επίσκεψη από ομάδα εταίρων στο χώρο όπου θα αναπτυχθεί η πρότυπη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και άρδευσης καλλιεργειών στην Άντισσα. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2018.

Η ομάδα των εταίρων που θα επισκεφτούν τη Λέσβου περιλαμβάνει εκπροσώπους του Δήμου Λέσβου, της ΔΕΥΑΛ αλλά και των παρακάτω εταίρων:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Συντονιστής Εταίρος)
AGENSO- Ελλάδα
ALCHEMIA NOVA- Αυστρία
RADTKE BIOTECHNIK- Γερμανία
AERIS- Ισπανία
HELIOPOLIS UNIVERSITY – Αίγυπτος
PLENUM- Αυστρία
IRIDRA- Ιταλία
ΜΙΝΑΒΡΑ- Ελλάδα
ISOF- Αίγυπτος

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την τεχνολογία με το συμφωνητικό με αριθμ.776643.

Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη των εταίρων στην μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Άντισσας και την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 τεχνική σύσκεψη των εταίρων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Λέσβου

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης- Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου

Κωνσταντίνος Κατσαρός