ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Ευαγγελιστρίας, στην περιοχή της Βαρειάς, στη Μυτιλήνη

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Βαρειάς στη Μυτιλήνη


Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 38/2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, σήμερα 11-09-2018 και κατά τις ώρες από 08.00 έως 14.30, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Ευαγγελιστρίας, στην περιοχή της Βαρειάς, στη Μυτιλήνη, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου.

Λόγω της προαναφερόμενης προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας στην ανωτέρω οδό, θα ισχύσουν κατά περίπτωση οι απαραίτητες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.


Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.