Διοίκηση Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Καμία ανησυχία για την λειτουργία του Νεφρολογικού Τμήματος και της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Διοίκηση του Νοσοκομείου προς άρση οποιασδήποτε ανησυχίας, που μπορεί να έχει δημιουργηθεί  από δημοσιεύματα στο τύπο, σχετικά με την λειτουργία του Νεφρολογικού Τμήματος και την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ),  γνωστοποιεί τα κάτωθι:

Από 2/7/2018 που υπέβαλλε την παραίτησή της η Διευθύντρια του Νεφρολογικού Τμήματος, η αριθμητική στελέχωση σε ιατρικό δυναμικό διαμορφώθηκε  σε δύο ειδικευμένους Νεφρολόγους, εκ των οποίων ο ένας  απουσιάζει με νόμιμη  άδεια. Ως εκ τούτου από τους τρεις ιατρούς που διέθετε το νοσοκομείο  παρέμεινε να ασκεί καθήκοντα ένας. Γνωρίζοντας την αναγκαιότητα κάλυψης των αναγκών για απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας έλαβαν χώρα άμεσα μια σειρά ενεργειών εκ των οποίων οι κυριότερες έχουν ως εξής:

1.      Ενημέρωσε εγκαίρως εγγράφως και προφορικώς  την Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και το Υπουργείο Υγείας.

2.      Μετακινήθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» (με Κοινή Απόφαση
δύο Υγειονομικών Περιφερειών) για το διάστημα από 20/7/2018-20/8/2018 ιατρός ειδικότητας νεφρολογίας.

3.      Μετακινήθηκαν στο νοσοκομείο μας ένας γενικός ιατρός (με πολυετή εμπειρία σε ΜΤΝ) και ένας αγροτικός ιατρός μέχρι τον διορισμό ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας για την κάλυψη της θέσης που κενώθηκε από την παραίτηση της Διευθύντριας Νεφρολογίας. Διευκρινίζεται ότι λόγω άμεσων ενεργειών της Διοίκησης, έγκαιρης ενημέρωσης της ιεραρχίας (Διοίκηση 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και Υπουργείου Υγείας) και ανταπόκρισης  ουσιαστικά αυθημερόν με την δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) της αποδοχής της παραίτησης και με την τυπική κένωση της θέσης εγκρίθηκε και η προκήρυξή της η οποία είναι σε εξέλιξη.

4.      Ολοκληρώθηκε πλέον η διαδικασία και εκδόθηκε η απόφαση διορισμού επικουρικού ιατρού και αναμένεται σύντομα, εντός των επόμενων ημερών,  η ανάληψη καθηκόντων. Επίσης για την κάλυψη περιπτώσεων απουσίας της υπηρετούντος νεφρολόγου, ορίστηκε Επιστημονικά Υπεύθυνος ιατρός ο οποίος πέρα από την πολυετή εμπειρία του στην ΜΤΝ έχει διαμορφώσει χρόνια σχέση οικειότητας και εμπιστοσύνης με τους ασθενείς.

5.      Οι προσπάθειες είναι συνεχείς και μάλιστα από 24/9/2018 έως και 3/10/2018 μετακινείται ιατρός ειδικότητας Νεφρολογίας από το ΓΝ -ΚΥ Λήμνου.

Όλοι οι ιατροί που προαναφέρθηκαν έχουν την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία. Αγαπητοί συμπολίτες δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας στην ευαίσθητη ομάδα των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών  αποτελεί μοναδική και πρωταρχική προτεραιότητά μας. Σε κάθε περίπτωση οι ενέργειες προς την κατεύθυνση της στελέχωσης με ιατρικό δυναμικό συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Η ιδιαίτερη ευαισθησία μας αποδεικνύεται με πράξεις, όπως οι μέχρι σήμερα ολοκληρωμένες αλλά και πολύ σημαντικές ενέργειες που είναι σε εξέλιξη, για την αντικατάσταση του παλαιωμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού η οποία αποτελούσε επί πολλά χρόνια ζητούμενο.
                                                                                                                                                             Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ