Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφος για παράνομη ναύλωση στο Σιγρί Λέσβου

Η διαδικασία επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κινήθηκε από τη Λιμενική Αρχή Σιγρίου, για παράνομη ναύλωση του Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφους “ΘΕΟΔΩΡΑ” Ν.Μυτιλήνης 391.

Συγκεκριμένα, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε, από στελέχη του Λιμενικού Σταθμού Σιγρίου, διαπιστώθηκε ότι, ενώ το “ΘΕΟΔΩΡΑ” τελούσε υπό ολική ναύλωση έχοντας συνάψει ναυλοσύμφωνο μεταξύ του ναυλωτή και δεκατεσσάρων (14) αλλοδαπών επιβατών, με έναρξη την 28/07/2018 και λήξη την 29/07/2018 και με λιμένα επιβίβασης τον λιμένα Ερεσού, εκτέλεσε επιπλέον περιηγητικό πλου την 28/07/2018, με τριάντα τρία (33) ημεδαπούς επιβάτες, δίχως να έχει συναφθεί σχετικό ναυλοσύμφωνο και τροποποίηση του προηγούμενου.