Παράνομη αλιευτική δραστηριότητα στη Μυτιλήνη

διενεργούσε αλιεία με τη χρήση μονόκλωνου διχτύου εκ μεσηνέζας

Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κινήθηκε από τα στελέχη του Γραφείου Αλιείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνη, σε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος το οποίο εντοπίστηκε να διενεργεί αλιεία με τη χρήση μονόκλωνου διχτύου εκ μεσηνέζας (μονοφιλαμέντ), στα πλαίσια ελέγχου παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας.