Αφιερωμένη στον Σύλλογο “Όραµα Ελπίδας” η συναυλία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη στο κάστρο Μυτιλήνης


∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στα πλαίσια εκδηλώσεων του “Λεσβιακού Καλοκαιριού” θα παραγοντοποιηθεί την Τρίτη 28/8/2018 στο κάστρο Μυτιλήνης συναυλία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη αφιερωμένη στο Σύλλογο “Όραµα Ελπίδας”.

Κλιµάκιο της αιµοδοσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης ”Βοστάνειο” θα βρίσκεται στο χώρο της συναυλίας όπου θα ενηµερώσει και θα εγγράψει όσους θέλουν να γίνουν εθελοντές δότες µυελού των οστών.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ