Στις 3 Σεπτεμβρίου η τελετή παραλαβής παράδοσης-παραλαβής της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη

στην νέα Πρύτανη κ. Χρυσή Βιτσιλάκη απο τον Πρύτανη Στέφανο Γκρίτζαλη

Η τελετή παράδοσης-παραλαβής της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην νέα Πρύτανη κ. Χρυσή Βιτσιλάκη απο τον Πρύτανη Στέφανο Γκρίτζαλη θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 στη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα της Συγκλήτου στον Λόφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.