Αρχίζουν τα πρώτα έργα του «Εξοικονομώ ΙΙ»

οι δικαιούχοι μπορούν να ξεκινήσουν με ασφάλεια τα έργα που έχουν προγραμματίσει.

Την υπαγωγή των πρώτων 13.502 αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» ενέκρινε η αρμόδια Επενδυτική Επιτροπή.

Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι μπορούν να ξεκινήσουν με ασφάλεια τα έργα που έχουν προγραμματίσει.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων για τον συγκεκριμένο αριθμό υπαγωγών αντιστοιχεί σε 190,17 εκατ. ευρώ. Η επεξεργασία των πρώτων στοιχείων δείχνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των υπαγωγών αφορά τα χαμηλότερα εισοδήματα και τις κατοικίες χαμηλής ενεργειακής κατηγορία