Παράνομες αλιευτικές ενέργειες στο Πλωμάρι

Αλιευτικοί έλεγχοι

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης σε συνεργασία με προσωπικό του Λιμενικού Σταθμού Πλωμαρίου εντοπίστηκαν επαγγελματικό Α/Κ σκάφος να αλιεύει με τη χρήση μονόκλωνου διχτυού εκ μεσηνέζας και επίσης έτερο επαγγελματικό Α/Κ σκάφος να διενεργεί αλιεία με κιούρτους σε απαγορευμένη χρονικά περίοδο, έχοντας συλλέξει τριάντα ένα κιλά (31kg) χταπόδια.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ κατασχέθηκε το δίχτυ και τα ως άνω αλιεύματα.