Ούζο Πλωμαρίου

Ούζο Πλωμαρίου
Ούζο Πλωμαρίου

Παράνομες αλιευτικές ενέργειες στο Πλωμάρι

Αλιευτικοί έλεγχοι

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης σε συνεργασία με προσωπικό του Λιμενικού Σταθμού Πλωμαρίου εντοπίστηκαν επαγγελματικό Α/Κ σκάφος να αλιεύει με τη χρήση μονόκλωνου διχτυού εκ μεσηνέζας και επίσης έτερο επαγγελματικό Α/Κ σκάφος να διενεργεί αλιεία με κιούρτους σε απαγορευμένη χρονικά περίοδο, έχοντας συλλέξει τριάντα ένα κιλά (31kg) χταπόδια.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ κατασχέθηκε το δίχτυ και τα ως άνω αλιεύματα.