Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες για την ολοκλήρωση του κτιρίου της Ο.Λ.Σ.Α. στην Αθήνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (Ο.Λ.Σ.Α.), μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17/06/2018, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την ολοκλήρωση της ανοικοδόμησης του πενταόροφου κτιρίου ιδιοκτησίας της ανωτέρω Ομοσπονδίας, που βρίσκεται στον Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Κοτυαίου 5, στην (στάση Αμπελόκηποι, όπισθεν της Αμερικάνικης Πρεσβίας), με το σύστημα της αντιπαροχής. Το κτίριο βρίσκεται στο στάδιο του σκελετού από μπετόν, ενώ η άδεια οικοδομής είναι σε ισχύ έως και το έτος 2019.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση αντιπαροχής για το παραπάνω κτίριο, με πλήρη τεχνική περιγραφή και πρόταση για συγγραφή υποχρεώσεων, το αργότερο μέχρι την 20/08/2018.


Οι προτάσεις θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο στο Δικηγορικό Γραφείο του Προέδρου της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (Ο.Λ.Σ.Α.), Παναγιώτη Λασκαρίδη, που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας, αρ. 27Α στην Αθήνα, με σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 2103300926,  Fax: 2103300927, κιν.: 6946958551 και e-mail: p.laskarιdis@gmail.com