ΠΡΟΣΟΧΗ: Εργασίες εκσκαφής από την ΔΕΥΑΛ επί της Εθνικής οδού Μυτιλήνης - Κρατήγου (PICS)


Η ΔΕΥΑ Λέσβου σας ενημερώνει


Η ΔΕΥΑ Λέσβου σας ενημερώνει ότι από την Πέμπτη 31/05/2018 πραγματοποιούνται εργασίες εκσκαφής στα πλαίσια του έργου "Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης" .

Οι εργασίες θα εκτελούνται  επί της Εθνικής οδού Μυτιλήνης -  Κρατήγου, από τον «Πύργο Γιαννέλλη» μέχρι το ύψος της πρώην  " ΑΧΙΒΑΔΑΣ"  .

Ενδεχομένως να παρατηρηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων  σε όλο το  μήκος της Εθνικής  οδού.

Ζητάμε την κατανόηση των κατοίκων αλλά και την ιδιαίτερη προσοχή τους  κατά την διέλευση τους.
          

                                                                                                                        ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΛ