Έρχεται η αποσυμφόρηση των νησιών από τους μετανάστες;- Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ - ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ????

Γράφει για το LesvosPost «Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ»    

Υπογράφηκε προχθές (5-6-2018) από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ με τίτλο «Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο προς την ηπειρωτική χώρα, εντός των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθώς και από δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας προς δημόσιες υπηρεσίες & φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας», με δικαιούχο την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπ.Μεταναστευτικής Πολιτικής, για την υποβολή προτάσεων δράσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 .


Η δράση αφορά τις μετακινήσεις, από 01.07.2018, υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών εντός των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα και από τον Έβρο προς την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα προκειμένου να προωθηθούν σε άλλες δομές υποδοχής που λειτουργούν στην ενδοχώρα.

Επίσης η δράση αφορά και μετακινήσεις από τις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας προς δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου οι υπήκοοι τρίτων χωρών να έχουν πρόσβαση στις κατά περίπτωση αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Στόχοι της εν λόγω δράσης είναι:

α) η αποσυμφόρηση των ΝΗΣΙΩΝ από την αυξημένη εισροή προσφύγων για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης,

β)  η αποσυμφόρηση των δομών υποδοχής στα ΝΗΣΙΑ και τον ΕΒΡΟ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ,

γ)  η προώθηση των υπηκόων τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα, με απώτερο σκοπό την άμεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους,

δ)   η διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους που σχετίζονται με την παραμονή τους στη χώρα.Σχόλιο για το LesvosPost «Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ»: Σε μια πρώτη ανάγνωση, αποτελεί μια θετική εξέλιξη για τα νησιά και ιδιαίτερα για τη Λέσβο, τουλάχιστον όσον αφορά στην αποσυμφόρηση, η οποία όμως μπορεί να είναι και προσωρινή, καθόσον υπάρχουν ερωτηματικά όσον αφορά στο στόχο β) της δράσης, δηλ. την ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΒΡΟ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ…….ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ…ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ!!!!!

Πάντως, κατά την άποψή μας, το θέμα είναι να επιταχυνθούν οι μέχρι σήμερα αργές διαδικασίες χορήγησης ασύλου, μια διαδικασία η οποία μπλοκάρει την γρήγορη επαναπροώθηση στην Τουρκία όσων δεν δικαιούνται άσυλο. Η επαναπροώθηση είναι μέρος της συμφωνίας ΕΕ- Τουρκίας και αυτό σημαίνει πρακτικά πως η ΕΕ δίνει χρήματα στην Τουρκία για την περίθαλψη των προσφύγων. Βέβαια το θέμα δεν είναι μόνο η επαναπροώθηση αλλά και η… υποδοχή τους.

Και όλα αυτά σε συνδυασμό με την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, η οποία όμως απ’ότι φαίνεται προϋποθέτει αλλαγή πολιτικής!

Κατά τα λοιπά για την ανωτέρω  απόφαση:

Αριθμός ατόμων από στοχευόμενες ομάδες που λαμβάνουν βοήθεια μέσω έργων στον τομέα των υπηρεσιών υποδοχής και ασύλου τα οποία υποστηρίζονται από αυτό το ταμείο: 30.000 άτομα.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων δράσεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι προτάσεις υποβάλλονται από 05.06.2018 έως και 31.12.2019.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 3.000.000 € 
(Ε.Ε.: 75%, Εθνικοί πόροι: 25%)

Ολόκληρη η απόφαση εδώ:

 Γράφει για το LesvosPost «Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ»