Παράνομη δραστηριότητα στο Βούλγαρη ποταμό της Λέσβου για το Λιμάνι Σιγριου

ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ : Έκτακτη Σύγκληση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Άντισσας για παράνομη δραστηριότητα στο Βούλγαρη ποταμό!


Γράφει ο Takis Iordanis

Πληροφορούμαστε, ότι προχθες βράδυ (18.06.2018) έγινε έκτακτη σύγκληση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας με μοναδικό θέμα τη παράνομη δραστηριότητα που γινόταν τις τελευταίες μέρες, στο Βούλγαρη ποταμό. Η παράνομη αυτή δραστηριότητα συνίστατο στην απόληψη ποτάμιου υλικού. Τούτο το φόρτωναν σε φορτηγά και το μετέφεραν προς ίδιο όφελος, συγκεκριμένα στο Σίγρι για το έργο «κατασκευή του Λιμανιού», που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ας ληφθεί υπ’ όψη ότι εφ’ όσον η απόληψη αυτή γινόταν βάσει σχετικής αδείας, πράγμα που συνεπάγεται την ύπαρξη της απαραίτητης μελέτης, τούτη θα γινόταν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφικών συνεπειών ( πλημμυρικά φαινόμενα) και επί πλέον θα γινόταν έναντι καταβολής τιμήματος προς την Πολιτεία.

Ας σημειωθεί ότι μετά την παρέμβαση της Αστυνομίας και τη διαπίστωση ότι δεν υπήρχε καμμία σχετική Άδεια, οι παρανόμως ενεργούντες σταμάτησαν την έκνομη αυτή δραστηριότητα τους.
Η χωρίς καμμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αντίστοιχη Άδεια απόληψη ποτάμιου υλικού οδηγεί πάντα σε καταστροφικά αποτελέσματα από πλημμυρικά φαινόμενα στις παραποτάμιες εκτάσεις και τις εκεί περιουσίες. 

Προφανώς, το Τ.Σ. της Κοινότητας Αντίσσης προκειμένου να περιφρουρήσει τις περιουσίες των δημοτών της θα διαβιβάσει το φάκελο της υποθέσεως προς το Δήμο και την Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου.


Είναι πρόδηλο ότι σε ευνομούμενες πολιτείες σε καμμία περίπτωση «ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα»