Καταγγελία από το Σύλλογο κατοίκων Μόριας – Παναγιούδας για τις δραστηριότητες ΜΚΟ εντός του κτιρίου της πρώην ΚΑΒΑ ΣΑΝΤΟ

ΘΕΜΑ: Καταγγελία

Όπως πληροφορηθήκαμε, στην περιφερειακή οδό Μυτιλήνης – Καλλονής, πλησίον του Κ.Υ.Τ. Μόριας και στις εγκαταστάσεις της πρώην ΚΑΒΑ ΣΑΝΤΟ, δραστηριοποιείται εδώ και αρκετό καιρό ,μοιράζοντας τροφή, η ΜΚΟ Refugee 4 Refugees. Σε καθημερινή βάση υπάρχει συγκέντρωση μεταναστών-προσφύγων στις εγκαταστάσεις αυτές, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, μοιράζεται φαγητό σε σακούλες ενώ συγχρόνως υπάρχει συνεχής φύλαξη του χώρου. Επίσης είναι ασαφές αν το φαγητό παρασκευάζεται εκεί ή κάπου αλλου και μόνο διανέμεται στο χώρο αυτό.

Θα θέλαμε λοιπόν να μας ενημερώσετε γραπτά και εντός 10 εργάσιμων ημερών:

Είστε ενήμεροι για τη λειτουργία της δομής αυτής;
Υπάρχει άδεια λειτουργίας της και από ποιά υπηρεσία;
Υπάρχει άδεια αλλαγής χρήσης του κτιρίου;
Φυλλάσεται από την Ελληνική Αστυνομία ή από άλλο φορέα, κρατικό ή ιδιωτικό;
Πληρεί η δραστηριότητα  αυτή τις υγειονομικές προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας για παρασκευή και διανομή φαγητού;

Ως εκ τούτου περιμένουμε την απάντηση για τις ενέργειές σας .Αν δεν λάβουμε  απάντησή  εντος 10 εργάσιμων ημερών το παρόν θα κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

           
                          Ο  Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

                   Αθανάσιος Ψούνος                                Παναγιώτης Χρόνης