Διαλέξεις και σεμινάρια από το νοσοκομείο Μυτιλήνης


στις 9 Ιουνίου 2018


Στα πλαίσια αξιοποίησης του ολοληρωµένου πλέον έργου κατασκευής, και χωροθέτησης των ανακαινισµένων χώρων σας γνωρίζουµε ότι στις 9 Ιουνίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων (κτίριο Γυναικολογικού - Μαιευτικού, όροφος 0) του ανακαινισµένου Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης πραγµατοποιήθηκαν µε επιτυχία δυο διαλέξεις αναφορικά µε την «Ενδονοσοκοµειακή Αντιµετώπιση της Καρδιακής Ανακοπής» και τις «Αρχές ∆ιαλογής σε µαζικά ατυχήµατα».

Οι διαλέξεις διοργανώθηκαν από το Νοσοκοµείο µας, µε τη συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Αθλητιάτρων (ECOSEP), µέλη του οποίου είναι και οι προσκεκληµένοι οµιλητές, Γκούρτσας Νικόλαος, Περδικόπουλος Ιορδάνης και Κελεσίδης Εδουάρδος.

Τις διαλέξεις παρακολούθησαν επαγγελµατίες υγείας, εργαζόµενοι του Νοσοκοµείου αλλά και άλλων υπηρεσιών παροχής φροντίδας υγείας του νησιού.

 Επίσης, στον ίδιο χώρο, που παραχωρήθηκαν από τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου, πραγµατοποιήθηκαν δύο σεµινάρια από τον ίδιο φορέα.

Συγκεκριµένα,

α) το Σάββατο 9 Ιουνίου, υλοποιήθηκε σεµινάριο Άµεσης Υποστήριξης της Ζωής (Immediate Life Support, ILS), µε τη συµµετοχή ιατρών, νοσηλευτών και διασωστών του ΕΚΑΒ και Μυτιλήνη,

β) την Κυριακή 10 Ιουνίου, σεµινάριο Αντιµετώπισης Τραύµατος και Αιµορραγίας, στο οποίο οι συµµετέχοντες ιατροί, νοσηλευτές, διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά και πολίτες-µέλη εθελοντικών οργανώσεων πιστοποιήθηκαν σε δεξιότητες, όπως εκτίµηση τραυµατιών, επιδεσµολογία και αντιµετώπιση αιµορραγίας, ίσχαιµη περίδεση και απεγκλωβισµός από όχηµα.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ