Μέχρι 22 Ιουνίου η συμπλήρωση της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες ειδικότητες στο ΙΕΚ Μυτιλήνης

μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου

Το Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης, στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τις επιθυμίες και προσδοκίες των μελλοντικών καταρτιζομένων, δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους σχετικά με την ειδικότητα που θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν.

Για το σκοπό αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ iekmytil.eu μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22510 23033 (απογευματινές ώρες) ή μέσω της ιστοσελίδας iekmytil.eu.