Εγκρίθηκε η μελέτη –Στις 15 Ιουνίου δημοπρατείται το έργο του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Αγιάσου

Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι διαδικασίες

Σε καλό δρόμο φαίνεται πως βρίσκονται οι διαδικασίες για την εκτέλεση του έργου διαμόρφωσης του Δημοτικού Κέντρου Νεότητας (ανακαινισμένου ελαιοτριβείου ΤΑΔ) στο Καμπούδι σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο.

Με την υπ’ Αρ. Πρωτ. 26241/25-05-2018 απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση τμήματος παλιού ελαιοτριβείου στην Αγιάσο Δήμου Λέσβου για τη στέγαση του νέου Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Αγιάσου» και αποφασίστηκε η διενέργεια Πρόχειρου Συνοπτικού Διαγωνισμού στα γραφεία της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας (Ε.Τ.Υ.) της εν λόγω Υγειονομικής Περιφέρειας στις 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 10 π.μ. για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου, εκτιμώμενης αξίας 60.000 € πλέον 14.400 € για ΦΠΑ.

Πλήρη φάκελο της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στην ιστοσελίδα της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (www.2dype.gr)
Επισυνάπτονται αρχεία PDF α) της υπ’ Αρ. Πρωτ. 26241/25-05-2018 απόφασης, β) της Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ω24Ζ469Η2Ξ-15Γ) και γ) της κάτοψης - πρότασης διαμόρφωσης του χώρου του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Καραγεώργη.Αρχεία

Πηγή agiasos.gr