Λέσβος: Εγγραφές προνηπίων σε Νηπιαγωγεία

Εγγραφές προνηπίων σε Νηπιαγωγεία

Με αφορμή μεμονωμένα ερωτήματα γονέων, διευκρινίζουμε  ότι στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης  είναι ενταγμένοι οι εξής Δήμοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου:

Λέσβου
Λήμνου
Αγίου Ευστρατίου
Ικαρίας
Φούρνων Κορσέων
Οινουσσών
Ψαρών

Ως εκ τούτου τα προνήπια που είναι γεννημένα το έτος 2014 εγγράφονται υποχρεωτικά στα δημόσια Νηπιαγωγεία μέχρι 18 Μαΐου, όπως ορίζει η κατανομή που έχει οριστεί από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο Περιφερειακός Δ/ντής
Π. & Δ. Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου