Γενική συνέλευση και εκλογές στον ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ - ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΕΣΒΟΥ ‘‘ΟΡΕΙΑΣ’’


ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ - ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ‘‘ΟΡΕΙΑΣ’’
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 22 & 23 του Καταστατικού μας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19 Απριλίου 2018, καλούμε τα μέλη σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 16/5/18 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην κάτω αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου, με τα πιο κάτω θέματα:

1. Εκλογή Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής
2. Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου, οικονομικός απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Συζήτηση και προτάσεις των μελών
4. Παρουσίαση υποψηφιοτήτων
5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Εάν δεν έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία (1/3 των μελών), η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 23/5/18 ημέρα Τετάρτη.

Δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας για το Δ.Σ. του Πεζοπορικού συλλόγου Ορειάς έχουν τα μέλη που έχουν ανταποκριθεί στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή να θέσουν θέματα προς συζήτηση ή προτάσεις, παρακαλούνται να αποστείλουν e-mail προς τον σύλλογο (oreias.gr@gmail.com) έως 14/5/18 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Η διαδικασία των αρχαιρεσιών θα λήξει στις 21:00.

Η Πρόεδρος                                  Ο Γ. Γραμματέας
                      Έλσα Εγγλεζοπούλου                           Θ. Κουρουγένης