Επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Λέσβου «Η Προπονητική επιστήμη στη σύγχρονη Φυσική Αγωγή»


Επιμορφωτική συνάντηση διοργανώνει ο Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Ν. Λέσβου με θέμα:


«η Προπονητική επιστήμη στη σύγχρονη Φυσική Αγωγή»

Τόπος και μέρα διεξαγωγής: Αίθουσα ΠΕΚ Μυτιλήνης, την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, ώρα: 11.30-14.00.

Πρόγραμμα επιμορφωτικής συνάντησης

11.40-12.10, Εισηγητής ο Τσιόπας Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Ν. Λέσβου με θέμα: «Απολογισμός & Προβληματισμοί για την σχολική χρονιά που τελειώνει..»
12.10-13.30, Εισηγητής ο Μαντζουράνης Νικόλαος, εκπαιδευτικός Φ.Α του ΓΕΛ Άντισσας- Δρ. ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ, με θέμα: «η Προπονητική επιστήμη στη σύγχρονη Φυσική Αγωγή»
13.30-14.00, Προτάσεις-Συζήτηση-Συμπεράσματα