Στυλιανός Ι. Δαρέλλης: Ο πρώτος Γεραγώτης Αρεοπαγίτης

Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
('Αρειος Πάγος) προήχθησαν 18 πρόεδροι Εφετών στον βαθμό του αρεοπαγίτη

Αναλυτικότερα, οι 18 νέοι αρεοπαγίτες είναι οι εξής: Ελένη Φραγκάκη, Λάμπρος Καρέλος,
Μαρία Βασδέκη, Ανθή Γκαμάρη, Ζαμπέτα Στράτα, Γεώργιος Χριστοδούλου, Πηνελόπη Παρτσα-
λίδου-Κομνηνού, Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου, Μαρία Κουβίδου, Σταματίκη Μιχαλέτου-Τσιχλά-
κη, Στυλιανός Δαρέλλης, Κωνσταντίνος Παναρίτης, Αλεξάνδρα Σιούτη, Ζωή Κωστο-
γιάννη-Καλούση, Θεόδωρος Μαντούβαλος, Χρυσούλα Φλώρου-Κοντοδήμου, Γεώργιος Κόκκορης
και Βασίλειος Μαχαίρας.

     Σχετικά δημοσιεύματα

     • Ο κ. Δαρέλλης[/b] είχε μετατεθεί στο Εφετείο Αθηνών, ως Πρόεδρος Εφετών, με το Π. Δ.
τής 16ης Φεβρουαρίου 2015, (Φ.Ε.Κ. Γ 170/2015).

     • Ο κ. Δαρέλλης, κατάγεται από τον Παλαιόκηπο.