Ούζο Πλωμαρίου

Ούζο Πλωμαρίου
Ούζο Πλωμαρίου

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη για τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι»

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 08 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].

Εισηγητής: . κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικού  – Οικονομικού.