Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη για τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι»

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 08 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].

Εισηγητής: . κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικού  – Οικονομικού.