Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 16 θέματα ημερήσιας διάταξης- Δείτε ποια είναι


τη ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 2018, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ

 1.  
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
(Σημείωση: Το νομοσχέδιο εστάλη μέσω googledrive & email και διατίθεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.kede.gr)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

 1.  
Έγκριση μελετών και έγκριση υποβολής προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν από τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»

 1.  
Έγκριση ανάληψης οφειλών της Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ελληνική Θερμαλιστική Ανώνυμη Εταιρία» (Αν.Ε.Θ. ΑΕ) από το Δήμο Λέσβου κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του στην ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4483/2017
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

 1.  
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 1. λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση: α) του δημοτικού φωτισμού Δήμου Λέσβου, β)  φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων & γ)  των κτιρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων, των γηπέδων τένις και λοιπών χώρων Δ. Λέσβου 2.παραδοσιακών φωτιστικών τεχνολογίας LED με βραχίονα για την αντικατάσταση παραδοσιακών φωτιστικών στη Δ.Κ. Μήθυμνας και ιστών παραδοσιακών με φωτιστικά LED για την Τ.Κ. Σιγρίου»

 1.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2018 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 8Χ8 ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»

 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου 1ης τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ’ αριθμό 213/2017 μελέτης με τίτλο: «Διαχείριση προϊόντων κατεδάφισης επικίνδυνα ετοιμορρόπων κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 – Υπηρεσία απομάκρυνσης αποβλήτων κατεδάφισης»,  αναδόχου Ζούρου Παναγιώτη

 1.  
Χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΣΒΟΣ»

 1.  
Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ ΒΔ ΛΕΣΒΟΥ»

 1.  
Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 12-06-2017 ΣΤΟ ΓΕΛ ΑΝΤΙΣΣΑΣ»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ

 1.  
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 90.000,00€ της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λέσβου για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων δημοτικών και νηπιαγωγείων

 1.  
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 100.000,00€ της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λέσβου για επισκευή σχολικών μονάδων δημοτικών και νηπιαγωγείων

 1.  
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 20.000,00€ της Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λέσβου για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων γυμνασίων και λυκείων

 1.  
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 50.000,00€ της Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λέσβου για επισκευή σχολικών μονάδων γυμνασίων και λυκείων
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ

 1.  
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για τις προμήθειες της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Οικιακή Κομποστοποίηση στο Δήμο Λέσβου», συνολικού προϋπολογισμού 488.029,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (17%) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

 1.  
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από τέλη, δικαιώματα κλπ. (Α.Π. 19338/27-4-2018)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ

 1.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου