Χ. Αθανασίου για τα εγκαίνια δύο νέων πτερύγων του νοσοκομείου Μυτιλήνης «Η Συνέχεια του Κράτους και οι κορδέλες των εγκαινίων»


Με αφορμή τα εγκαίνια των δύο νέων πτερύγων του «Βοστάνειου Νοσοκομείου», ο Βουλευτής Λέσβου, κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, δήλωσε τα ακόλουθα:

           
Η γεωπολιτική σπουδαιότητα της Λέσβου είναι γνωστή. Επίσης είναι γνωστή η ελλιπής και ως εκ τούτου αδύναμη σε νοσηλευτικές υποδομές δημόσιας υγείας κατάστασή της.

Έτσι οι Κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, πριν από το έτος 2012, αντιλήφθηκαν την επιτακτική ανάγκη να ενισχύσουν τις υποδομές αυτές με την επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου «Βοστάνειο».

Το έργο θα εκτελείτο κυρίως, με ευρωπαϊκά κονδύλια (ΕΣΠΑ). Προς τούτο τον Μάιο του 2012 διενεργήθη σχετικός διαγωνισμός, στον οποίο συμμετείχαν (υπέβαλαν προσφορά) δώδεκα (12) εργοληπτικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. Επελέγη η εταιρεία με τη συμφερότερη προσφορά.
Όταν όμως η σχετική σύμβαση υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση, το Ε’ Κλιμάκιο αυτού (Ελ. Συνεδρίου), με την 366/2012 απόφασή του έκρινε ότι δεν μπορεί να υπογραφεί το σχέδιο σύμβασης του έργου λόγω νομικών πλημμελειών.

Μετά την έκδοση της πιο πάνω απόφασης με επισκέφθηκε στο γραφείο μου, στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο τότε Περιφερειάρχης κ. Νάσος Γιακαλής, μου εξέθεσε το πρόβλημα και τον κίνδυνο να απενταχθεί το όλο έργο, αφού υπήρχε άμεσος κίνδυνος απώλειας των σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων (ΕΣΠΑ), λόγω του γεγονότος ότι η συμβασιοποίηση του έργου συνέπιπτε με το τέλος του προγράμματος αυτού. Μου ζήτησε δε να μελετήσω το σχετικό φάκελο και να βρω λύση, «γιατί είναι κρίμα να χαθεί αυτή η ευκαιρία για το νησί», όπως χαρακτηριστικά μου είπε.

Αφού μελέτησα το «ιστορικό» της υπόθεσης, επιλύσαμε τα νομικά προβλήματα, που είχαν ανακύψει και έτσι προλάβαμε, κυριολεκτικά στο παρά πέντε, να εγκρίνει τη σύμβαση το Ελεγκτικό Συνέδριο και να «σωθεί» το έργο.

Οφείλω να σημειώσω ότι συνεχείς επαφές είχα και με τον εξαίρετο τότε Διοικητή του Νοσοκομείου, τον κ. Κατσιφαράκη, η συμβολή του οποίου με βοήθησε αποφασιστικά.

Στη συνέχεια και με την παρέμβαση του τότε Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, επισπεύσθηκε η εκταμίευση των χρημάτων, περίπου 27.000.000 ευρώ και θεμελιώθηκε το έργο (Δύο πτέρυγες – κτίρια συνολικού εμβαδού 4.600τ.μ.)

Το έργο αυτό εγκαινίασε πρόσφατα ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να κάνει καμία αναφορά ότι το έργο υλοποιήθηκε αποκλειστικά από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, μας έχουν συνηθίσει οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να κόβουν κορδέλες εγκαινίων έργων της Κυβέρνησης της ΝΔ. Όμως οι αναφορές στο ιστορικό υλοποίησης των έργων είναι θέμα πολιτικού πολιτισμού. Είναι θέμα Δικαιοσύνης.

Την ανωτέρω ενημέρωση για το ιστορικό της ανέγερσης των δύο πτερύγων του Νοσοκομείου μας, θεώρησα αναγκαία για δυο, κυρίως, λόγους.

Ο πρώτος, για να μην πλαστογραφείται η Ιστορία, προσθέτοντας ότι το Κράτος είναι «ένα» και έχει συνέχεια. Συνεπώς, τα χρήματα που διατέθηκαν δεν ήταν του Σαμαρά ούτε του Αθανασίου, αλλά του Έλληνα φορολογούμενου.

Ο δεύτερος, για να τονίσω ότι για να πάει ο τόπος μας μπροστά, εκτός από ομοψυχία, χρειάζεται σχέδιο και όραμα. Και οι νησιώτες το διαθέτουμε.