Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 81..!!! θέματα ημερήσιας διάταξης


την ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 
 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2018, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ                                              Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1.       
Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Κληροδοτήματος Παναγιώτη Μιχαλέλη οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
2.       
Πρόσληψη  προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών            ή πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου
3.       
Έγκριση ανανέωσης Προγραμματικών Συμβάσεων Ανταποκριτών ΟΑΕΔ στις Δ.Ε. Πλωμαρίου και Καλλονής για ένα έτος
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
4.       
Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες Πυρασφάλειας και πυροπροστασίας τρίμηνης διάρκειας με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για το έτος 2018
5.       
Έγκριση ονομασίας και μετονομασίας οδών και πλατειών Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με το αριθμ. 2/2018 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006
6.       
Έγκριση μονοδρόμησης του πλακόστρωτου δρόμου στο λιμάνι της Παναγιούδας και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 36/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7.       
Έγκριση ανάκλησης του Α) σκέλους της υπ. αρίθμ. 177/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σε μονοδρόμηση οδού της Τ.Κ. Μεσαγρού, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 37/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8.       
Έγκριση λήψης μέτρων προστασίας στο δρόμο από Κάπη προς Άγιο Νικόλαο και Λαγκάδα, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 42/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
9.       
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2018 μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο «Έργα διαμόρφωσης νεκροταφείου Πλωμαρίου Αγ. Αναργύρων (συνεχιζόμενο)»
10.  
Εκτέλεση εργασιών με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα)»
11.  
Εξουσιοδότηση αρμόδιας Αρχής για την αδειοδότηση του υπαιθρίου εμπορίου  (έκδοση, θεώρηση, τροποποίηση  κλπ αδειών)
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
12.  

Παραλαβή εργασιών σύμβασης  παροχής υπηρεσιών: «Εργασίες Εργάτη Αποθήκης και Διανομής της Πράξης ''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ''»''ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»

ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
13.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» που αφορά: «5η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»
14.  
Ανάκληση της υπ’ αριθ 13/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση παραχώρησης χρήσης Δημοτικών Ακινήτων που στεγάζουν Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς στο ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», με σκοπό την έκδοση αδειών λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.
15.  
Έγκριση αποστολής αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην ΚΕΔΕ για την χρονική παράταση κατά έξι (6) μήνες της πρώτης φάσης ενεργειών που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας και λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που λήγει 31/7/2018
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
16.  
Έγκριση αγοράς ενός Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου από τον ΟΔΔΥ - Τελωνείο Μυτιλήνης
17.  
Έγκριση απόσυρσης των υπ’ αριθμ. ΚΗΥ-2527 και ΚΗΥ-2545 οχημάτων του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής: Πρόεδρος κ. ΑΛΕΞΙΟΥ
18.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 122/2018 Απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» που αφορά: «3η τροποποίηση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικον. έτους 2018»
19.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 169/2018 Απόφασης του Διοικητικού  Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου» που αφορά: «4η τροποποίηση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικον. έτους 2018»
ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΜΠΟΥΛΟΣ
20.  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας: «Προμήθεια Σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δ.Ε. Καλλονής, Πέτρας, Μήθυμνας, Ερεσού-Αντίσσης, Μανταμάδου, Αγ. Παρασκευής»
21.  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας: «Προμήθεια Σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δ.Ε. Θερμής, Γέρας, Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Πολιχνίτου, Αγιάσου»
22.  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας: «Προμήθεια Σκυροδέματος για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης»
23.  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας: «Προμήθεια Θερμού Ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Νοτιοανατολικού τμήματος του Δήμου Λέσβου»
24.  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας: «Προμήθεια Αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
25.  
Έγκριση της με αρ.89/2018 μελέτης και υποβολής πρότασης με τίτλο «Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής», προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»
26.  
Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λέσβου και του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση των πράξεων: 1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» και 2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ»
27.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία «Φύλαξη στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτιρίων πληγέντων από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017-Υπηρεσία φύλαξης χώρου»
28.  
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Μυτιλήνης στη Νήσο Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5021504 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
29.  
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΟΥΡΑΔΑΣ- ΜΑΚΡΥΣ ΓΙΑΛΟΣ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5016625 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
30.  
Έγκριση  αγοράς ακινήτων της ΕΘΥΠΛ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
31.  
Έγκριση πρακτικού επιτροπής προσωρινής / οριστικής παραλαβής του έργου «Σχέδιο προστασίας και ανάπτυξης δάσους Αμπελικού Δήμου Πλωμαρίου»
32.  
Έγκριση δαπανών επέκτασης δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ (Α.Π. 21689/14-5-2018)
33.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 73/2018 μελέτης και καθορισμός του τρόπου  ανάθεσης του  έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
34.  
Έγκριση μελέτης και τρόπος  ανάθεσης  έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ, ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΤΡΙΒΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»
35.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΟ ΚΑΠΗ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
36.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 στο ΓΕΛ Μανταμάδου»
37.  
Έγκριση Πρωτοκόλλoυ  οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της  υπ’ αριθμό 5/2018 μελέτης για τις ‘’ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦAIΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 11ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ’’
38.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ  ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     ΛΕΣΒΟΥ  ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ  ΣΤΙΣ 12-6-2017»
39.  
Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΑΛΚΕΛΙΑ» ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
40.  
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια της υπ΄αριθμού 8/2018 μελέτης για τις «Συμπληρωματικές Εργασίες αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στην αγροτική οδοποιία του Δήμου Λέσβου  από το σεισμό του Ιουνίου 2017»
41.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ»
42.  
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ 12-6-2017 ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Ε.Λ. ΓΕΡΑΣ»
43.  
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας με ασφαλτικό των δημοτικών δρόμων της Ανατολικής Λέσβου εκτός της Δ.Ε. Μυτιλήνης (Δ.Ε. Πολιχνίτου, Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Αγιάσου, Γέρας, Λ. Θερμής, Μανταμάδου, Αγίας Παρασκευής)»
44.  
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Άντισσα»
45.  
Έγκριση  2ου – Τακτοποιητικού ΑΠΕ  του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων οικισμών και πόλεων ΝΑ Λέσβου»
46.  
Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-2017 σε Παιδικούς Σταθμούς του  Δήμου Λέσβου»
47.  
Χορήγηση 2ης  παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ»
48.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»
49.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών κοινοτικού καταστήματος Πελόπης της Δ.Ε. Μανταμάδου»
50.  
Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα στη ΔΕ Ερεσού Αντίσσης για την άρση της επικινδυνότητας λόγω του κατεπείγοντος»
51.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-17 στα κτίρια του ΓΕΛ, Δημοτικού Σχολείου και Παιδικός Σταθμός Αγιάσου»
52.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Φωτιστικών Παραλιακής Οδού Σκάλας Καλλονής»
53.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις 12-6-17 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο και 2ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης»
54.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση Φωτιστικών με επιτοίχια στην Πλατεία Μανταμάδου του Δήμου Λέσβου»
55.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση στις  12-6-17 στο 7ο  &  15ο Δημοτικά  Σχολεία  Μυτιλήνης»
56.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινή  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού από Κάπη προς Αγ. Νικόλαο και Διακλάδωση Λαγκάδας»
57.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής - Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης άνωθεν του κοιμητηρίου της Δ.Κ. Ταξιαρχών»
58.  
Συγκρότηση Επιτροπής  Οριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ¨ΠΕΤΡΙ 2¨ της Δ.Ε Πέτρας Δήμου Λέσβου και υποδομές ΣΜΑ Πέτρας - Μήθυμνας»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
59.  
Αποδοχή και έγκριση Β΄ Κατανομής  έτους 2018 για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των σχολείων
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
60.  
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αφάλωνα «Η Αγία Τριάδα»
61.  
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) για την καλλιτεχνική εκδήλωση που φέρει τον τίτλο «Παρουσίαση παράστασης Εθνικού Θεάτρου Ηλέκτρα του Σοφοκλή» στο Θέατρο Κάστρου της Μυτιλήνης στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λέσβου για το καλοκαίρι 2018
62.  
Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ) για προμήθεια αναμνηστικών δώρων
63.  
Έγκριση αγοράς προϊόντων Μουσείου «Θεόφιλος» (Βιβλία, κάρτες κλπ.) εκ μέρους της Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕSTIA OPERATIONS LIMITED»
64.  
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων για την Εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, που πραγματοποιήθηκαν στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης, Καλλονής, Γέρας, Ευεργέτουλα, Αγ.Παρασκευής, Πλωμαρίου και Μήθυμνας
65.  
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών για την πραγματοποίηση Πασχαλινών εκδηλώσεων έτους 2018
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
66.  
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
67.  
Αποδοχή πιστώσεων (έγγραφο αριθ. πρωτ. 23702/24-5-2018)
68.  
Έγκριση 30ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
69.  
Έγκριση 31ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
70.  
Έγκριση αλλαγής τίτλου Κ.Α. του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018
71.  
Έγκριση προμήθειας γάλακτος τύπου εβαπορέ για ανάγκες εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Λέσβου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου
72.  
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ α) ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»,  ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ & ΤΟΥ ΝΠΔΔ»
73.  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης €331.109,00 στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας με σκοπό την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών- σεισμός  12-6-2017, Αντικατάσταση οικοσκευής
74.  
Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων στα δημοτικά καταστήματα Μυτιλήνης και Πλωμαρίου
75.  
Παραχώρηση του παλαιού μη λειτουργούντος Νηπιαγωγείου Κάπης δωρεάν κατά χρήση στο νομικό πρόσωπο του Δήμου με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία σ’ αυτό Δημοτικού Παιδικού Σταθμού
76.  
Εξέταση αιτήματος του Ευστρατίου Κομνηνάκη για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Πηγή Λέσβου
77.  
Έναρξη διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου, ισόγειο κατάστημα εντός του ΠΑΡΚΟΥ ΠΛΑΚΑΔΟΥ
78.  
Έναρξη διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία και εγκατάσταση κεντρικής αποθήκης των λοιπών (πλην Τεχνικής) Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου
79.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2018 Απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λέσβου
80.  
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2018 Απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                             Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
81.  
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου