Το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης στην "Δημιουργία και Τεχνολογία στα ΕΠΑ.Λ."


Το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης στην “Δημιουργία και Τεχνολογία στα ΕΠΑ.Λ.”


Την έκθεση – εκδήλωση με τίτλο “Δημιουργία και Τεχνολογία στα ΕΠΑ.Λ.” επισκέφτηκε τμήμα της Γ΄ τάξης του 5ου Γυμνασίου προκειμένου να σχηματίσουν τα παιδιά σαφή εικόνα για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ΕΠΑΛ στους μαθητές απόφοιτους των Γυμνασίων.

 Τα παιδιά περιηγήθηκαν στην έκθεση – εκδήλωση και ενημερώθηκαν από τους καθηγητές των Επαλ του νησιού μας για τις δυνατότητες αλλά και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων των ΕΠΑΛ.

Η απόφαση ποιο Σχολείο θα ακολουθήσουν τα παιδιά είναι απόφαση που αφορά τους ίδιους τις κλίσεις και τις προσδοκίες τους από το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν και η επίσκεψη αποτέλεσε μόνο πληροφοριακό στοιχείο για την καλύτερη και ωφελιμότερη για τα παιδιά απόφαση .
Μη ξεχνάμε ότι η απόφαση να επιλέξουν τα παιδιά, απόφοιτοι του Γυμνασίου, γενική ή τεχνική παιδεία( ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επαγγελματική τους εξέλιξη και αποκατάσταση.