ΠΡΟΣΟΧΗ: Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Πάροδος Καμάρες στη Μυτιλήνη

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Μυτιλήνης

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθ. 16/2018 από 16-04-2018 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, την 19-04-2018 ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες από 08.00 έως 14.00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην οδό Πάροδος Καμάρες στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ύδρας, έως τη συμβολή της με την οδό Πλαταιών, για λόγους ασφαλείας, λόγω εκτέλεσης εργασιών από συνεργείο του Ο.Τ.Ε. (Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος).

Λόγω της προαναφερθείσας προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας στην οδό Πάροδος Καμάρες, τα οχήματα που θα κινούνται σε αυτήν, θα πραγματοποιούν υποχρεωτική δεξιά πορεία προς την οδό Ύδρας.

Γίνεται μνεία ότι η οδός Πάροδος Καμάρες είναι μονής κατεύθυνσης.

Το Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.